آگاهان: ناگزیری و نیازمندی، کشورها را وادار به داشتن تعامل با افغانستان می‌کند

برخی از آگاهان روابط بین‌الملل، این‌ گونه «چراغ‌‌ سبز نشان‌دادن» کشورها را یک تحرک تازه به ‌منظور بیرون‌رفت افغانستان از انزوای کنونی می‌پندارند. این آگاهان، از امارت اسلامی می‌خواهند که در راستای استفاده از این گونه رویکردها برای بیرون‌رفت افغانستان از انزوا با روی‌دست‌گرفتن سیاست خارجی متوازن و سیاست داخلی متعادل تلاش کند.