خانواده‌های افغان مقیم در پاکستان: کودکان ما از رفتن به مکتب‌های دولتی محروم اند

شماری از خانواده‌های افغان مقیم در پاکستان، به سلام‌وطندار می‌گویند که فرزندان شان از آموزش محروم اند و اجازه‌ی ثبت نام در مکتب‌های دولتی پاکستان را ندارند. پس از تغییر سیاسی در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، شمار بسیاری از خانواده‌های افغان به دلیل موجودیت برخی از مشکلات و تهدید، به کشورهای همسایه پناه بردند.

شکایت دانش‌آموزان از کم‌بود آموزگار در مکتب‌های دولتی کابل

شماری از دانش‌آموزان مکتب‌های دولتی در شهر کابل، از کم‌بود آموزگار در مکتب‌های شان شکایت می‌کنند و می‌گویند که به دلیل نبود آموزگار، درس‌های شان با کندی روبه‌رو شده است. احسان، یکی از دانش‌آموزان صنف نهم، می‌گوید که مکتب شان با کم‌بود آموزگار روبه‌رو است و یک آموزگار چندین مضمون متفاوت را تدریس می‌کند.