پایتخت‌نشینان: نیروهای امنیتی در روزهای عید امنیت مکان‌های پرتجمع را بیش‌تر تأمین کنند

شماری از باشندگان کابل، با نگرانی از افزایش تجمع مردم در مکان‌های مختلف از جمله مسجدها و تفریح‌گاه‌ها در روزهای عید، از مسئولان امنیتی می‌خواهند که برای جلوگیری از رویدادهای احتمالی امنیتی مانند سرقت و انفجار در پایتخت، تأمین امنیت در شهر را افزایش دهند.