اعلام منشور شورای عالی مقاومت؛ امارت اسلامی: واکنشی نداریم

با این حال، بلال کریمی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، اما می‌گوید که این حکومت هیچ واکنشی در برابر دیدگاه‌های ابرازشده در نشست‌های آن‌لاین چهره‌های فراری افغانستان ندارد و در داخل افغانستان نیز هیچ‌ گروه مخالف حکومت کنونی حضور فیزیکی ندارد.