آگاهان: سازمان ملل در افغانستان بیش‌تر منافع کشورهای قدرت‌مند را دنبال می‌کند

شماری از آگاهان روابط بین‌الملل، می‌گویند که سازمان ملل متحد در باره‌ی حل بحران کنونی افغانستان بر اساس منافع و سیاست‌های کشورهای قدرت‌مند عمل می‌کند و به همین دلیل تا کنون گرهی از مشکلات افغانستان باز نشده است.