ضمیر کابلوف: احتمال مقاومت گسترده در برابر امارت اسلامی در بهار آینده وجود دارد

ضمیر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان گفته است که احتمال دارد امارت اسلامی در بهار سال آینده با مقاومت گسترده‌‌یی روبه‌رو شود. او تأکید کرده است احتمال این که اعتراضات قومی در افغانستان پس از زمستان امسال به مقاومت گسترده در برابر امارت اسلامی تبدیل شود، وجود دارد.