معلولان هرات: حکومت و نهادهای بین‌المللی از ما پشتی‌بانی کنند

نمایشگاه صنایع دستی معلولان هرات امروز پس از سه روز پایان یافت. مسئولان این نمایشگاه می‌گویند که هدف از برگزاری این نمایشگاه، دست‌گیری و پشتی‌بانی از معلولان ولایت هرات بود. به گفتۀ مسئولان، در این نمایشگاه صنایع دستی گونه‌گونی از معلولان که شامل نقاشی، مرواریدبافی، لوازم تزیینی خانه‌ها و کتاب‌ها می‌شد، به نمایش گذاشته شد.