مسئولان موزیم ملی: ۱۰ هزار قطعه اثر باستانی در معدن مس عینک باقی مانده است

مسئولان موزیم ملی، می‌گویند که پس از بازگشت امارت اسلامی، بیش از هزار قطعه اثر باستانی کشف‌شده از معدن مس عینک لوگر، به موزیم ملی در کابل انتقال یافته است. این اثرها شامل تندیس‌های بودا، زیورها، مسکوکات و ابزار جنگی مربوط به دوره‌های کوشانیان و سامانیان در قرن ۳ تا ۶ میلادی، است.