معاون والی بدخشان: مشکل به‌وجودآمده در ولسوالی‌های درایم و ارگو کامل حل شده است

مسئولان محلی در بدخشان، به سلام‌طندار می‌گویند هیئتی که به رهبری فصیح‌الدین فطرت، رییس ستاد ارتش، به هدف بررسی اعتراض‌ها به بدخشان آمده بود، در دیدار با نمایندگان معترضان بر حل جنجال اعتراض‌های پسین در ولسوالی‌های درایم و ارگوی بدخشان توافق کرده و به این مشکلات نقطه‌ی پایان گذاشته اند.