معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا خواستار هم‌کاری فنی ایران در زمینه‌ی تولید برق در افغانستان شد

عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا، در دیدار با مقام‌های ایرانی در سفری که به این کشور دارد، خواستار هم‌کاری ایران در بخش‌های فنی برای تولید برق از انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر شده است.