معاملات با کلدار پاکستانی در شماری از ولایت‌ها افزایش یافته است

معاملات تجاری و حمل‌ونقل تا پیش از تسلط طالبان بر کشور با پول افغانی انجام می‌شد، اما اکنون در اکثر معاملات از کلدار پاکستانی استفاده می‌شود. دکانداران شهر گردیز می‌گویند، تلاش می‌کنند در معاملات تجاری از پول افغانی استفاده کنند، اما پس از تسلط طالبان بر کشور، گردش پول کلدار در این شهر افزایش یافته است.