امارت اسلامی به‌مناسبت هشتم مارچ: به مشکلات زنان رسیده‌گی می‌کنیم

وزارت خارجۀ امارت اسلامی با پخش اعلامیه‌یی به‌مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبسته‌گی زنان، این روز را به تمامی زنان تبریک گفته است. این وزارت تأکید کرده که جنگ‌های طولانی در افغانستان، به زنان آسیب رسانده و آن‌ها را متضرر کرده است.