بیمارداران در شفاخانه‌‌ی ولایتی بغلان: کم‌بود بستر ما را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است

شماری از بیمارداران در شفاخانه‌ی ولایتی بغلان، از دست‌رسی‌نداشتن به خدمات درمانی در این شفاخانه شکایت دارند. آن‌ها، می‌گویند که کم‌بود بستر، کم‌بود امکانات درمانی و رسیدگی‌نشدن به بیماران، آنان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

مهاجران افغان در ایران و پاکستان: با مشکلات جدی روبه‌روییم

هادی غفاری و فیروز جویا، دو مهاجر افغان در پاکستان و ایران، می‌گویند در کنار این که در بخش دست‌رسی به امکانات نخستین زندگی با مشکلات جدی روبه‌رو اند، مهاجران قانونی و غیرقانونی در این کشورها حتا از گشت‌وگذار آزادانه نیز محروم اند.

کم‌بود خدمات صحی در شماری از ولسوالی‌های زابل، مردم را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است

شماری از باشندگان و کارمندان صحی ولسوالی‌های شاه‌جوی و خاک‌ افغان زابل، می‌گویند که کم‌بود خدمات و تجهیزات صحی، باشندگان این ولسوالی‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده و حتا شماری از بیمارانی که وضعیت صحی شان وخیم است، پیش از رسیدن به شهر قلات، مرکز این ولایت، جان خود را از دست می‌دهند.