به مناسبت رمضان شماری از کودکان از مرکز اصلاح و تربیت کودکان رها می‌شوند

هم‌زمان با آغاز‌ سال جدید آموزشی در ولایت‌های سردسیر افغانستان، زنگ مکتب در مرکز اصلاح و تربیت کودکان در شهر کابل نیز نواخته شد. مسئولان در مرکز اصلاح و تربیت کودکان، روز چهارشنبه، ۱ حمل، در برنامه‌ای به مناسبت آغاز سال جدید آموزشی، می‌گویند که به مناسبت رمضان شماری از کودکان از این مرکز رها می‌شوند و در مدت حبس شماری دیگر نیز تخفیف داده می‌شود.