حزب عدالت و توسعۀ افغانستان: مذهب جعفری به رسمیت شناخته شود

حزب عدالت و توسعۀ افغانستان، امروز در یک نشست خبری در کابل از امارت اسلامی می‌خواهد که مذهب جعفری را به رسمیت بشناسد. جواد حسینی، رئیس اجرایی این حزب می‌گوید که برای ایجاد حکومت بر مبنای اصول اسلامی، خواسته‌های تمامی شهروندان کشور باید از سوی امارت اسلامی پذیرفته شود.