عالمان دین پنج کشور: امارت اسلامی مخالف آموزش دختران نیست

دیدار عالمان دین پنج کشور اسلامی از افغانستان در حالی است که امارت اسلامی تا کنون از سوی هیچ کشوری حتا کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته نشده و در کنار این، تصمیم‌های امارت اسلامی مبنی بر بازداشتن زنان و دختران از کار و آموزش با واکنش‌های تند و گسترده‌ی جهان به ویژه جهان اسلام روبه‌رو شده است.

معاون سخن‌گوی امارت اسلامی: هیچ گروه مخالف در کشور نداریم

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، دو روز پیش در خطبه‌ی نماز جمعه در کابل، با نگرانی از وضعیت امنیتی، طرحی را برای تأمین امنیت کشور به امارت اسلامی پیشنهاد کرده است. آغاز گفت‌وگوهای میان‌افغانی، ایجاد مرجع تصمیم‌گیری، تصویب قانون اساسی و انتقال قدرت از حکومت سرپرست به حکومت جدید، از موارد برجسته‌ی این طرح است.