پایین‌ترین سطح آمار پولیو در افغانستان؛ در سال ۲۰۲۲ یک روی‌داد مثبت ثبت شده است

دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانۀ سازمان ملل متحد یا اوچا، امروز با پخش گزارشی اعلام کرده که پولیو یا فلج کودکان در افغانستان، به پایین‌ترین سطح خود در طول تاریخ رسیده است. اوچا در این گزارش گفته که ثبت روی‌دادهای مثبت پولیو به نخستین بار در طول تاریخ، در سال ۲۰۲۲ در افغانستان به یک مورد کاهش یافته است.