محمدولی نعیمی نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل را برعهده گرفت

این نماینده‌گی، امروز با پخش اعلامیه‌یی گفته است که پس از استعفای غلام‌محمد اسحاق‌زی، سفیر و نمایندۀ پیشین افغانستان در سازمان ملل، بادرنظرداشت مشکلات صحی محمدولی نعیمی، نصیراحمد فایق از سوی «وزارت خارجۀ جمهوری اسلامی افغانستان» به‌عنوان سرپرست نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل تعیین شده بود.