محدودیت‌های آموزشی؛ شماری از مادران از آینده‌ی ناروشن دختران شان نگران اند

از ۱۵ مادری که در این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده، ناروشن‌بودن آینده‌ی دختران شان، دو تن‌ آن‌ها را وا داشته است که دختران شان را به ازدواج در آورند؛ سه تن برای فراهم‌سازی زمینه‌ی آموزش به دختران شان، … و یک مادر دیگر، می‌گوید که اگر محدودیت‌های آموزشی برای دختران ادامه یابد، ناچار است دخترانش را به ازدواج در آورد.

محدودیت‌های آموزشی در افغانستان؛ ۳۶ درصد مکتب‌های لوگر ساختمان ندارد

مسئولان ریاست معارف لوگر، می‌گویند که ۳۶ درصد مکتب‌های این ولایت ساختمان ندارد. شاه‌پور عرب، سخن‌گوی ریاست معارف لوگر، به سلام‌وطندار می‌گوید که از میان ۲۷۵ مکتب در شهر پل‌علم، مرکز این ولایت و شش ولسوالی آن، ۱۰۰ مکتب آن ساختمان ندارد.