فرمان رهبر امارت اسلامی: زن مال نه، بل‌ «انسان آزاد و اصیل» است

ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی افغانستان، به تازه‌گی دربارۀ حقوق زنان فرمان صادر کرده است. در این فرمان آمده که زن مال نه، بل‌ «انسان آزاد و اصیل» است و هیچ‌ کسی آن را در بدل صلح، «بد» داده نمی‌تواند. در این فرمان شش ماده‌یی که امروز از سوی ذبیح‌الله مجاهد پخش شده، آمده است که رضایت دختران بالغ در وقت نکاح ضروری‌ست.