بازار فروش لباس‌های لیلامی در کندز رونق یافته است

احمدسیر، یک تن از لیلامی‌فروشان در کندز، به سلام‌وطندار می‌گوید که هم‌زمان با سردشدن هوا و نزدیک‌شدن زمستان، بازار فروش لباس‌های لیلامی در این ولایت رونق می‌یابد. به گفته‌ی او، آنان این لباس‌های دست دوم را از کشورهای چین و پاکستان وارد می‌کنند.