پایان دشمنی ۲۶ ساله میان دو قوم در نورستان؛ «از حکومت می‌خواهیم به ما کمک کند»

دو قوم به نام‌های «کاموز» و «کشتوز» در ولسوالی کامدیش نورستان که به دلیل دعوا بر سر زمین، از ۲۶ سال به این سو باهم دشمنی داشتند، اکنون پس از پایان‌دادن به دشمنی‌ ۲۶ ساله، به روستاهای شان بازگشته اند.

استانکزی: ما همه مردم را به یک چشم می‌بینیم و به نام قوم کسی را نمی‌شناسیم

وزارت دفاع ملی در رشته‌تویتی اعلام کرده که ۳۸۴ تن از دانش‌جویان اکادمی افسران جوان دانش‌گاه نظامی از چهاردهمین دوره‌ی آموزش در بخش‌های نظامی و ملکی، با برگزاری مراسمی ویژه فارغ شدند. ‏در این مراسم، محمدیعقوب مجاهد، شیرمحمد عباس استانکزی و … اشتراک کرده بودند.

یعقوب مجاهد: دشمنان نظام می‌خواهند به نام سمت و قوم اتحاد مان را برهم بزنند

وزارت دفاع ملی حکومت سرپرست امارت اسلامی، امروز (جمعه، ۲۲ میزان) در رشته‌تویتی از دیدار محمدیعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت با سربازان تازه‌ جذب‌شده‌ی ولایت پنجشیر در فرماندهی آموزش‌های مشترک رزمی/تعلیمات مشترک محاربوی، خبر داده است.