سرپرست وزارت صحت: اکنون در ۳۰۰ ولسوالی شفاخانه‌ی معیاری وجود ندارد

مسئولان وزارت صحت عامه، روز یک‌شنبه، ۲۹ اسد، در برنامه‌ی حساب‌دهی دولت به ملت، می‌گویند که در یک سال گذشته از نزدیک به ۴۰۰۰ شفاخانه‌ی خصوصی و مرکزهای صحی در سراسر کشور نظارت صورت گرفته و از این میان، بیش از ۵۰۰ مرکز صحی به دلیل نداشتن جواز بسته شده است.

سرپرست وزارت صحت: در شماری از روستاها خدمات صحی به گونه‌ی درست عرضه نمی‌شود

سرپرست وزارت صحت عامه، با نگرانی از وضعیت عرضه‌ی خدمات صحی می‌گوید که در ولایت‌های زابل، پکتیا، پکتیکا، خوست، بادغیس و تخار عرضه‌ی خدمات صحی کم‌تر است و در ولایت نورستان عرضه‌ی خدمات صحی وجود ندارد.

سرپرست وزارت صحت عامه: با کم‌بود متخصصان زن روبه‌روییم

مسئولان وزارت صحت عامه امروز در ادامۀ برنامۀ «حساب‌دهی دولت به ملت»، کارکردها، دستاوردها و مشکلات این وزرات را با مردم و رسانه‌ها شریک کردند. قلندر عباد، سرپرست این وزارت، می‌گوید که این وزارت با کم‌بود متخصصان زن روبه‌روست و این امر ارائۀ خدمات صحی را با مشکلات بسیاری روبه‌‎رو کرده است.