قرارداد برق وارداتی از ترکمنستان به افغانستان برای یک سال دیگر تمدید شد

شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا)، اعلام کرده که قرارداد برق وارداتی از ترکمنستان به افغانستان، تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شده است. طبق اعلام برشنا، قرارداد تمدید برق وارداتی از ترکمنستان امروز در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، امضا شده است. شرکت برق‌رسانی افغانستان به‌ تازگی با اوزبیکستان و تاجیکستان نیز قرارداد واردات برق را تمدید کرده است.

قرارداد برق وارداتی از اوزبیکستان تا پایان سال آیندۀ میلادی تمدید شد

شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا، اعلام کرده که قرارداد برق وارداتی از اوزبیکستان برای سال ۲۰۲۲ تمدید شده است. این شرکت، امروز با پخش اعلامیه‌یی گفته که این قرارداد میان حافظ محمدامین، رئیس اجرایی شرکت برشنا و دادا جان ایساکولوف، رئیس شرکت ملی برق اوزبیکستان در آن کشور امضا شده است.