سه مرکز آموزشی قالین‌بافی، خیاطی و خامک‌دوزی به ارزش یک میلیون یورو در بامیان گشایش یافت

سه مرکز آموزشی قالین‌بافی، خیاطی، خامک‌دوزی و کودکستان، به ارزش یک میلیون یورو در بامیان روز گذشته (دوشنبه، ۲۳ دلو) در برنامه‌‌ای با حضور مقام‌های محلی این ولایت، گشایش یافته است. با گشایش این مرکزها، زمینه‌ی یادگیری قالین‌بافی، خامک‌دوزی، خیاطی و دیگر صنایع دستی به ۲۰۰ دختر و پسر در مرکز و ولسوالی‌های سیغان و شیبر بامیان فراهم شده است.

افزایش ناداری و محدودیت‌ها؛ شماری از زنان به قالین‌بافی رو آورده اند

نزدیک به ۲۰۰ زن از دسته‌های مختلف سنی، در کارگاهی زیر نام «قالین‌بافی افغان‌رگ» در شهر کابل، سرگرم تولید قالین اند؛ شماری پشم می‌ریسند، شماری تار می‌دوانند و شماری هم، با المک‌زدن، به قالین‌های زیر دست شان، نقش و زیبایی می‌دهند. شماری از این زنان، از کارکردن در بخش صنعت قالین‌بافی و ریسندگی، ابراز خرسندی می‌کنند.

بسته‌ماندن مکتب‌ها؛ دانش‌آموزان دختر در بدخشان به قالین‌بافی رو آورده اند

زرغونه حیدری، دانش‌آموز صنف دهم در بدخشان که از چند ماه به این سو در کارگاه قالین‌‌بافی‌ای که از سوی اتحادیه‌ی قالین‌بافان این ولایت ایجاد شده و اکنون سرگرم یادگیری بافندگی است، می‌گوید که برای گریز از افسردگی‌ ناشی از بازماندن از آموزش، به این شغل رو آورده است.