اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری: فرمان اخیر بایدن بخش خصوصی را متضرر می‌کند

مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در واکنش به فرمان اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر آزادسازی ذخایر ارزی منجمدشدۀ افغانستان و اختصاص آن به پرداخت غرامت به بازمانده‌گان حمله‌های یازدهم سپتامبر و کمک‌های بشری، می‌گویند که این فرمان می‌تواند بخش/سکتور خصوصی کشور را به‌شدت متضرر کند.

آگاهان: فرمان اخیر بایدن می‌تواند نظام اقتصادی افغانستان را برهم زند

شماری از آگاهان مسائل اقتصادی این تصمیم جو بایدن را عجولانه و غیرمنصفانه می‌خوانند. آنان می‌گویند که این فرمان بایدن می‌تواند نظام اقتصادی افغانستان را به‌شدت آسیب و وضعیت بانکی، سیاست پولی و تولیدات ملی را برهم بزند.