فداحسین مالکی: حضور غیرقانونی مهاجران افغان در ایران، نگرانی‌هایی را به وجود آورده است

کمیسیون‌ امنیت ملی مجلس نمایندگان ایران، به تازگی روند حضور مهاجران افغان در این کشور را بررسی کرده است. فداحسین مالکی، عضو این کمیسیون، گفته که حضور غیرقانونی مهاجران افغان در ایران، نگرانی‌هایی را به شهروندان این کشور به وجود آورده است.