ماهانه ۳۰۰ هزار مرغ گوشتی در زابل پرورش می‌یابد

مسئولان ریاست زراعت، آبیاری و مالداری زابل، می‌گویند که اکنون ۵۰ فارم مرغ‌داری در این ولایت فعالیت دارد و هر فارم به گونه‌ی میانگین در یک ماه، شش هزار مرغ گوشتی پرورش می‌دهد. عطاءالله راشد، رییس زراعت زابل، می‌گوید که مرغ‌های پرورش‌یافته در زابل، برای فروش به دیگر ولایت‌ها نیز فرستاده می‌شود.