فارغان مکتب‌های دخترانه در پکتیا خواهان آموزش‌های عالی‌اند

در بسیاری از مناطق دورافتادۀ افغانستان، باوجود محدودیت‌های فرهنگی، دختران به مکتب می‌روند و آرزوی ادامۀ آموزش‌های عالی/تحصیلات عالی را دارند. در شهر گردیز، مرکز ولایت پکتیا به تازه‌گی از ۲۴ مکتب  ۱۹۰۶ دانش‌آموز فارغ شده‌اند که ۳۵۴ تن آنان دختران‌اند.