بیش از ۲۵ میلیون اصله نهال بهار آینده در سراسر کشور غرس می‌شود

مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌گویند که در بهار سال آیندۀ خورشیدی کارزار بزرگ نهال‌شانی را در سطح کشور آغاز خواهند کرد. عبدالرحمان راشد، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز در مراسمی به‌ همین مناسبت در کابل، می‌گوید که این وزارت ۲۵.۵ میلیون اصله نهال را برای غرس آماده کرده ‌‌‌است.