بیش از ۲۰۰۰ زندانی به مناسبت عید فطر رها می‌شوند

مسئولان در دادگاه عالی حکومت سرپرست افغانستان، امروز در یک نشست خبری در زندان پل‌چرخی، می‌گویند که بر اساس فرمان رهبر امارت اسلامی و تصمیم دادگاه عالی، بیش از ۲۰۰۰ زندانی به مناسبت عید فطر رها می‌شوند. عبدالولی محمود، معاون دادگاه عالی، می‌گوید که مدت حبس شماری دیگر از زندانیان نیز کاهش یافته است. مسئولان در دادگاه عالی، می‌افزایند که در دوره‌ی نخست رهاسازی زندانیان، ۴۰۶ زندانی به شمول ۴۰ زن و ۲۸ کودک از زندان پل‌چرخی امروز رها شده اند.