کابینۀ امارت اسلامی: هیچ اداره‌ حق مصرف عواید خود را ندارد

کابینۀ امارت اسلامی فیصله کرده است که عواید مالیاتی و غیرمالیاتی تنها از طریق بانک‌ها جمع‌آوری شود و هیچ اداره‌ حق مصرف عواید خود را ندارد. این تصمیم در بیست‌ویکمین نشست کابینۀ امارت اسلامی روز گذشته به‌ ریاست عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس‌الوزا گرفته شده است.