سخن‌گوی جمعیت هلال‌احمر: امسال به ۳.۵ میلیون تن کمک غذایی کرده‌ایم

هیچ‌ گاه چنین نیست. افغانی سره‌ میاشت در اصول و قوانین خود، بی‌طرفی را دنبال می‌کند. این اداره در تمام این موارد بی‌طرف است. قوم، سمت، نسل و زبان در ارائه‌ی خدمات سره‌ میاشت معیار نیست؛ بل که معیار نیازمندی و احتیاج است. به همین ‌اساس، هیچ‌ شکایتی ثبت نشده که اداره‌ی سره‌ میاشت به قوم و سمت امتیاز داده باشد.