وزیر دولت در امور صلح حکومت پیشین به کشور بازگشت

عبدالسلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح حکومت پیشین و نمایندۀ ویژۀ محمداشرف غنی در امور صلح افغانستان، امروز به کشور بازگشت. تلویزیون ملی افغانستان امروز با پخش ویدیویی از دیدار آقای رحیمی پس از بازگشت به کشور با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی خبر داده است.