هیچ عایدی از معادن بدخشان به خزانۀ دولت نمی‌آید

مسئولان ادارۀ مستوفیت ولایت بدخشان می‌گویند که عواید این اداره در سال مالی ۱۳۹۹ در تناسب به پلان داده‌شده از سوی وزارت مالیه ۶ درصد افزایش یافته است.

محمدمقصود اصفیا، مستوفی ولایت بدخشان به سلام‌وطندار می‌گوید که ادارۀ مستوفیت این ولایت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۲۳۳.۷ میلیون افغانی پلان عواید از طرف وزارت مالیه دریافت کرده بود، اما این اداره ۲۴۸.۴ میلیون افغانی عواید گردآوری کرده است که بیش‌تر از ۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.