صنعت خوش‌نویسی روی «کاشی‌های سنتی» در هرات کم‌رنگ شده است

شماری از صنعت‌کاران و خوش‌نویسان صنعت خوش‌نویسی روی «کاشی‌های سنتی» در هرات، با ابراز نگرانی از سردی بازار کار شان می‌گویند که هم‌اکنون این کار مانند گذشته رونقِ خوبی ندارد. آنان، خواهان پشتیبانی حکومت سرپرست از این صنعت اند.