وزیر داخلۀ پاکستان: بخش‌های باقی‌ماندۀ مرز با رضایت «برادران ما» حصارکشی می‌شود

شیخ رشید احمد، وزیر امور داخلۀ پاکستان، گفته است که حصارکشی بخش‌های باقی‌ماندۀ مرز افغانستان و پاکستان با رضایت امارت اسلامی تکمیل می‌شود. او افزوده که حدود ۲ هزار و ۶۰۰ کیلومتر از مرز حصارکشی شده است.