مقام‌های امارت اسلامی: هنوز هم برخی از کشورها در پی اشغال افغانستان اند

شماری از مقام‌های ارشد امارت اسلامی، امروز در نشستی به مناسبت «چهل‌وچهارمین سالروز تهاجم نظامی شوروی پیشین به افغانستان»، هشدار می‌دهند که هنوز هم برخی از کشورها در پی اشغال و فروپاشی دوباره‌ی افغانستان اند. آن‌ها هم‌چنان بر هم‌کاری و هم‌آهنگی مشترک مردم و حکومت برای حفظ ارزش‌های اسلامی تأکید کردند.