شهروندان شیعه‌مذهب در کابل نگران تأمین امنیت مراسم عاشورا اند

در آستانۀ برگزاری مراسم عاشورا، شماری از مسئولان حسینیه‌ها و مسجدها در کابل از تأمین امنیت مراسم عزاداری‌شان نگرانی می‌کنند. ناامنی و بی‌ثباتی در کشور سبب شده است که شهروندان شیعه‌مذهب برخلاف سال‌های گذشته حضور کم‌رنگی در حسینیه‌ها و مسجدها داشته باشند.