به ۸۴۰ تن از باشنده‌گان کندهار زمینۀ کار فراهم شد

مسئولان شهرداری کندهار می‌گویند که با پشتی‌بانی مالی مؤسسۀ «هبیتات»، به ۸۴۰ تن از باشنده‌گان این ولایت زیر چتر این اداره زمینۀ کار فراهم شده است. زمری سرگند، سخنگوی شهرداری کندهار به سلام‌وطندار می‌گوید که این شمار افراد در ریاست تنظیف و سرسبزی شهرداری، در ۱۵ ناحیۀ شهر به کار گماشته شده‌اند.