انتقال تی‌تی‌پی به شمال افغانستان؛ فعالان سیاسی و فرهنگی به آنتونیو گوترش نامه نوشتند

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از جابه‌جایی اعضای تحریک طالبان پاکستان در برخی از نقاط افغانستان به ویژه ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی، به تاز‌گی گروهی از فعالان سیاسی و فرهنگی، با ارسال نامه‌‌ای شش ماده‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواستار رسیدگی به گزارش‌ها و نگرانی‌ها مبنی بر انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان به ولایت‌های شمال و شمال‌شرقی شده‌ اند.