فراگیری دولت، راهی به سوی مشروعیت و پایداری صلح در افغانستان است

توماس نیکلاسن، نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان، هم‌زمان با بازگشت از کابل به بروکسل در رشته‌تویت‌هایی گفته که این اتحادیه متعهد است افغانستان را در آجندای بین‌المللی حفظ کند. او، اما به امارت اسلامی یادآوری کرده که زمان کوتاه است و امارت اسلامی نیز باید اقدام کند.