شرکت برشنا: افزایش بهای صرفیۀ برق شایعه است

مسئولان شرکت برق‌رسانی افغانستان یا برشنا، شایعات مبنی بر افزایش بهای صرفیۀ برق در کشور را رد کرده‌‌اند. مسئولان این شرکت تأکید کرده‌اند که بهای صرفیۀ برق همانند گذشته تطبیق و جمع‌آور می‌شود.