هشدار سازمان صحی جهان از سونامی سویه‌های جدید کووید ۱۹

سازمان جهانی بهداشت دربارۀ خطر گسترش هم‌زمان سویه‌های دلتا و اومیکرون بیماری کووید ۱۹ هشدار داده و آن را به «سونامی» تشبیه کرده است. تدروس آدهانوم، رئیس این سازمان در یک نشست خبری تأکید کرده است که شیوع هم‌زمان این دو سویه به سونامی خطرناکی از موارد ابتلا به کووید ۱۹ منجر خواهد شد.