فضل‌الرحمان: پاکستان به‌دلیل راه‌کار‌های نادرستش به سقوط اقتصادی نزدیک شده است

مولانا فضل‌الرحمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان، می‌گوید که با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی پاکستان، به‌نظر می‌رسد که این کشور در زمینۀ اقتصادی به‌زودی سقوط کند. رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان افزوده که راه‌کارهای نادرست حکومت، جلو بهترشدن اقتصاد این کشور را گرفته است.