سفیر پیشین آمریکا در کابل: ایالات متحده با افغانستان خیانت کرده است

هوگو لورنس، سفیر پیشین آمریکا در کابل به تازه‌گی گفته که این کشور به تعهداتش با افغانستان عمل نکرده است. او تأکید کرده، ایالات متحدۀ آمریکا با افغانستان و شهروندان این کشور خیانت کرده که این یک جنایت نابخشودنی‌ست. او نابودی دستاوردهای دو دهۀ پسین در افغانستان را ناامیدکننده خوانده و مقام‌های آمریکایی را مسئول آن دانسته است.