مجاهد: خلاف ارزش‌های اسلامی سفارش‌های کسی را نمی‌پذیریم

محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت سرپرست امارت اسلامی، امروز در مراسم تجلیل از یک‌صدوسومین سال‌روز استرداد استقلال افغانستان، می‌گوید که خلاف ارزش‌های اسلامی سفارش‌های کسی را نمی‌پذیرند. از یک‌صدوسومین سال‌روز استرداد استقلال کشور امروز در مقر وزارت دفاع با شرکت‌ مقام‌های امارت اسلامی تجلیل شد.