دورنمای روابط اوزبیکستان و افغانستان؛ همیاری انسان‌دوستانه ادامه می‌یابد

در سال‌های اخیر سلسله تلاش‌های بین‌المللی به‌منظور تقویت صلح، ثبات و تضمین زنده‌گی مسالمت‌آمیز و مرفه برای مردم افغانستان در جریان بوده است. اوزبیکستان نیز به‌عنوان یکی از نزدیک‌ترین همسایه‌های‌ افغانستان و معتقد به ثبات دایمی در این کشور تلاش کرده است تا نقش سازنده‌یی که مبتنی بر مشترکات فرهنگی و حسن هم‌جواری می‌باشد را ایفا کند. اوزبیکستان ضمن پشتی‌بانی از یک دولت فراگیر در افغانستان، تلاش‌های بشردوستانۀ خویش را مانند گذشته برای مردم افغانستان ادامه می‌دهد.