در سال گذشته ۱۳۰ مورد سزای تعزیری و قصاص در افغانستان تطبیق شده است

با وجود انتقادهای نهادهای حقوق‌بشری و جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی در نزدیک به سه سال گذشته به تطبیق حدود و قصاص در برابر دید همگان ادامه داده است. در تازه‌ترین مورد از این سزاها، دادگاه عالی حکومت سرپرست، اعلام کرده است که شش ‌تن به شمول یک زن در لوگر، در برابر دید همگان از ۲۵ تا ۳۹ شلاق زده شده‌ اند.