خانۀ آزادی بیان: امارت اسلامی خبرنگاران آریانانیوز را فوری رها کند

خانۀ آزادی بیان، بازداشت خبرنگاران تلویزیون آریانانیوز از سوی نیروهای امارت اسلامی را محکوم کرده و آن را خلاف موازین جهانی، حقوق بشری و آزادی بیان دانسته است. این نهاد از امارت اسلامی خواسته است که این خبرنگاران را بی‌درنگ رها و آزادی بیان را بیش‌تر از این سرکوب نکند.